RF-22 Komunikator

Modul je bil razvit kot radijska alternativa 22-žilni kabelski povezavi med dvema industrijskima krmilnikoma.

Rešitev omogoča 22 I/O kanalov, ki daljinsko (868 MHz) zrcalijo svoje vhode in izhode na drugi modul.